در حال بارگزاری وب سایت نارنجی | فروشگاه کالای خواب


زردی من از تو، سرخی تو از من

معرفی سازمان

پيشترها ، دعاي ورد زبانها ، سلامت و سعادت بود ، ولي گويا با پیشرفت تكنولوژي و كمرنگ شدن مرز آن با "وجود" بشر ، بايد به اين بينديشيم اكنون انسان سوار بر تكنولوژي است يا برعكس . اينگونه شد كه يافتن "هويت" وجودي دغدغه اي شد پنهان كه خواب از ديدگانمان ربود و بر زبانها دعاي آرامش در كنار سلامت را جاري ساخت .

در دنيايي كه به نقطه ي نياز به آرامش روح و جسم رسيده است مدادي رنگي بر دست گرفته ايم كه ترسيم كنيم گوشه اي از رويايتان را به رسم نارنجي .

بي شك فعاليت ما فروش كالاهاي خواب خواهد بود ولي اين ماموريت ما نيست .

" آمده ايم كه ترويج دهيم اهميت تاثير خواب را بر سلامت روح و جسمتان كه تكريم كنيد خود را "

آينده اي ترسيم كرديم كه در آن :

"  - ارتقاء دهيم آگاهي جمعي نسبت به مفهوم