در حال بارگزاری وب سایت نارنجی | فروشگاه کالای خواب


زردی من از تو، سرخی تو از من

فنر منفصل یا پاکت اسپرینگ

فنرهای منفصل را بیشتر بشناسیم

فنر های منفصل یکی از انواع فنر های مورد استفاده در تشک های تختخواب است که نام دیگر آن فنر های پاکتی است که از اینرو چنین نامگذاری شده که در درون تشک ها بر خلاف فنرهای دیگر که کنار هم قرار دارد اینگونه فنرها به صورت جداگانه داخل پاکت است و به همین دلیل وقتی روی تشک تکان میخورید تمامی تخت تکان نمیخورد و فقط قسمتی از آن به ارتعاش در می آید که روی آن تکان خورده اید.