در حال بارگزاری وب سایت نارنجی | فروشگاه کالای خواب


زردی من از تو، سرخی تو از من

تزریق فوم در فنر راه حل کاهش ارتجاع فنرها

اختراع دنلپ در تولید تشک طبی


تشک‌های فنری کمترین میزان حمایت از مهره‌های کمر را به هنگام خواب به عمل می‌آورند .

در فنر رابطه F=KX وجود دارد که این فرمول یعنی جابجایی به نسبت وزن و نیرو .      

با توجه به اینکه وزن ناحیه لگن نسبت به سایز قسمتهای بدن بیشتر است لذا به هنگام                      

خواب برروی سایر تشک‌ها به ویژه تشک فنری ، ناحیه لگن در تشک فرو رفته و قسمت پشت       تعداد بازدید : 637


سایر مقالات مرتبط با تزریق فوم در فنر راه حل کاهش ارتجاع فنرها :