در حال بارگزاری وب سایت نارنجی | فروشگاه کالای خواب


زردی من از تو، سرخی تو از من

حس چشایی بر خواب شما تاثیر می گذارد

حس چشایی : در ساعتهای قبل از خواب ، آنچه می خورید و می آشامید بر خواب شما تاثیر می گذارد

آنچه که قبل از خواب  می خورید و می نوشید ، می تواند خواب شما را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، غذاهای حاوی تریپتوفان اسید آمینه، به عنوان یک بلوک ساختمانی از سروتونین های شیمیایی مرتبط با خواب، می توانند به طور بالقوه باعث ایجاد خواب آلودگی شوند، گرچه شواهد بگونه ای درهم آمیخته است که نمی دانیم آیا مقدار غذا برای تغییر خواب شما کافی است یا خیر. بوقلمون منبع تریپتوفان شناخته شده است، اما بوقلمون منحصر به فرد نیست. غذاهای دیگر مانند تخم مرغ، مرغ، ماهی و آجیل حاوی مقدار تقریبا مساوی از تریپتوفان است. کربوهیدرات باعث می شود تا تریپتوفان بیشتر در دسترس مغز قرار بگیرد، بنابراین اگر شما می خواهید غذای سبک را قبل از خواب میل نمای