0

هشت عادت موثر در ايجاد مشكل خواب

آيا شما از آن جمله افرادي هستيد كه خسته از خواب بيدار مي شويد ؟ آيا اغلب در طول شب از خواب بيدار شده و به سختي مجدداً به خواب مي رويد ؟
بسياري از مردم ، بدون اينكه بدانند عاداتي را در خود ايجاد نموده اند كه خواب شبشان را مختل مي كند . اگر شما مشكل خواب داريد ، اين هشت عادت را در خود شكل داده ايد كه مي تواند دليل خستگي شبهايتان باشد :
1- مطالعه از يك e-reader
طبق اعلام آكادمي بين المللي علوم ، استفاده از يك e-reader مي تواند دليل مشكلات خواب شما باشد . اين دستگاهها نوري آبي ساطع مي كنند كه الگوي خواب شما را برهم مي زند . اگر شما يك ساعت قبل از رفتن به تخت خوابتان يا درحين خواب از يك وسيله الكترونيكي استفاده مي كنيد ، اين نور مي تواند باعث بي خوابي شما گردد .
2- استفاده از الكل به عنوان كمك به خواب
اگرچه الكل در ابتداي امر باعث خواب آلودگي انسان مي شود ، ولي بيشتر مانع خواب است تا كمك به آن . طبق اعلام ” موسسه بين المللي در زمينه سوء استفاده از الكل و اعتياد به الكل ” ، الكل كيفيت خواب را كاهش داده و ممكن است موجب بيداري نيمه شب گردد .
3- ميهماني هاي تعطيلات آخر هفته
اگر زمانبندي خواب شما در تعطيلات آخر هفته بطور كاملاً متفاوتي تغيير مي كند ، مثلاً خيلي دير مي خوابيد و خيلي ديرتر از معمول بيدار مي شويد ، ممكن است شنبه خود را تخليه شده از انرژي تجربه كنيد . براي رفتارهاي بهتر خواب ، سعي كنيد زمانبندي نسبتا يكساني را در طول هفته حفظ نماييد .
4- تلاش براي زود خواب كردن خود
گاهي ممكن است شما براي اينكه در روز بعد كمتر خسته باشيد ، سعي كنيد كه زودتر بخوابيد در صورتيكه بهتر است صير كنيد تا آنقدر خسته شويد كه نياز به خوابيدن را احساس كنيد. اين بيدار ماندن به بدنتان يادآوري مي كند كه به خواب بيشتري نياز دارد ، و وقتي كه به رختخواب مي رويد راحتتر مي خوابيد
5- صرف ديرهنگام نوشيدنيهاي كافئين دار در طول روز
در صورتيكه مشكل خواب داريد ، مصرف كافئين در صبح ها را محدود كنيد . طبق اعلام ” بنياد خواب بين الملل ” ، نوشيدن بيشتر از شش فنجان قهوه در هر روز ، مصرف بيش از اندازه كافئين محسوب شده و مي تواند بدون در نظر گرفتن زماني از روز كه شما آنرا نوشيده ايد ، خواب شما را متاثر نمايد . همچنين به خاطر داشته باشيد كه كافئين مي تواند هشت تا ده ساعت در بدن باقي مانده و همچنان شما را در زمان خواب تحت تاثير قرار دهد .
6- نداشتن زمان خواب مشخص و ثابت
بيست تا سي دقيقه قبل از اينكه مغز شما فرمان رفتن به رختخواب را بدهد ، فعاليتهاي آرامبخش جهت خواب انجام دهيد . سعي كنيد يك فنجان چاي گياهي بنوشيد، كتاب بخوانيد ( ولي نه از e-reader) و يا يك دوش آبگرم بگيريد.
7- از تختخواب بيرون مي آييد وقتي نيمه شب از خواب بيدار مي شويد
سعي كنيد وقتي نيمه شب از خواب بيدار مي شود از بيرون آمدن از تختخوابتان اجتناب نماييد مگر اينكه نياز به دستشويي داشته باشيد ، چرا كه اين كار بيشتر شما را از خواب بيدار مي كند . وقتي در تخت خود به انتظار خوابيدن مجدد دراز كشيده ايد، سعي كنيد آرام بوده و نااميد نباشيد .
8- نگاه كردن به ساعت در نيمه شب
نگاه به ساعت تنها اضطراب شما را در مورد اينكه چقدر خوابيده ايد ( يا نخوابيده ايد ) بيشتر مي كند . در برابر تمايل به چك كردن ساعت مقاومت كنيد .

تامين نشدن خواب مورد نياز شما ، مي تواند نااميد كننده بوده و به مشكلات زندگي روزانه شما اضافه گردد . شكل دادن عادتهاي بهتر خواب ، اضطرابي كه شما در زمينه خواب داريد را كاهش مي دهد . بالاتر از همه اينها ، سعي كنيد خشم خود را نسبت به كيفيت خوابتان كاهش دهيد . تحريك بيش از حد تنها مشكل را بدتر خواهد كرد .

    برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه