0

REM SLEEP ؟

چرخه‌ی مغز در 5 فاز متمایز در طی خواب عبارت است از : مرحله‌ی 1، 2، 3، 4 و حرکت سریع چشم ( rapid eye movement – REM) در خواب . REM sleep ، 25درصد از چرخه‌ی خواب شما را تشکیل می دهد و اولین بار در 70 تا 90 دقیقه پس از اینکه به خواب رفتید ، اتفاق می افتد. از آنجاییکه چرخه‌ی خواب تکرار می شود ، شما در طول شب چندین بار REM sleep را تجربه می‌کنید.

در طول sleep REM ، مغز و بدن شما پرانرژی شده و شما شروع به رویا دیدن می کنید . اگرچه مکانیزم اصلی REM sleep به خوبی درک نشده است ولی به نظر می رسد که REM در فرآیند ذخیره سازی خاطره‌ها ، یادگیری و تعادلسازی حالت شما نقش دارد .

REM sleep در پاسخ به سیگنالهایی که به مناطق مختلف مغز ارسال و یا از آنها دریافت می‌گردد ، آغاز می‌شود. سیگنالها به غشائی از مغز ارسال می‌شوند که مسئول یادگیری ، تفکر و سازماندهی اطلاعات می باشد . سیگنالها به نخاع نیز ارسال می شوند تا حرکت را متوقف کرده  و ایجاد ناتوانی موقت در ماهیچه‌های (فلج) دستها و پاها نمایند. اختلال غیرطبیعی در این نوع فلج موقت می‌تواند باعث حرکت فرد در خواب شود. این نوع حرکت در خواب می‌تواند به فرد آسیب برساند ، مثلا وقتیکه فرد به سمت مبلمان خانه می‌دود ، در حالیکه خواب می‌بیند که توپی را می‌خواهد بگیرد ، ( بسیاری از ما این نوع حرکت را در حد خفیف تجربه کرده ایم ، وقیتکه خواب دیده‌ایم که از جایی در حال افتادن هستیم و ناگهان بدنمان در خواب تکان می‌خورد ).

REM sleep مناطقی از مغز را که برای یادگیری استفاده می شوند ، تحریک می‌کند. مطالعات نشان میدهد که وقتی فرد از REM sleep محروم می‌شود، نمی‌تواند به یاد بیاورد که قبل از خواب چه چیزی آموخته است . فقدان REM sleep مرتبط با شرایط سلامت بدن نیز می‌باشد که از آن جمله می‌توان به میگرنها اشاره کرد .

دلیل خواب دیدن در مرحله‌ی REM sleep کشف نشده است. درحالیکه برخی از سیگنالهایی که در حین خواب به غشای مغزی ارسال می شوند برای یادگیری و حافظه مهم هستند ، برخی سیگنالها به نظر می‌رسند که تصادفی باشند . این سیگنالهای تصادفی هستند که ممکن است اساس داستانی را شکل دهند که غشای مغز سعی می‌کند آنرا تفسیر کرده یا معنی آنرا در خواب درک نماید.

    برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه