0

فنر منفصل یا پاکت اسپرینگ

فنر های منفصل یکی از انواع فنر های مورد استفاده در تشک های تختخواب است که نام دیگر آن فنر های پاکتی است که از اینرو چنین نامگذاری شده که در درون تشک ها بر خلاف فنرهای دیگر که کنار هم قرار دارد اینگونه فنرها به صورت جداگانه داخل پاکت است و به همین دلیل […]

    برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه