0

REM SLEEP ؟

چرخه‌ی مغز در 5 فاز متمایز در طی خواب عبارت است از : مرحله‌ی 1، 2، 3، 4 و حرکت سریع چشم ( rapid eye movement – REM) در خواب . REM sleep ، 25درصد از چرخه‌ی خواب شما را تشکیل می دهد و اولین بار در 70 تا 90 دقیقه پس از اینکه به […]

    برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه