0

پارچه سه‌بعدی و تشک سنترال کمجا

یکی از ویژگی‌های مفیدی که امروزه در بسیار از تشکها مورد استفاده قرار می‌گیرد ، استفاده از نوار 3D در دیواره تشک است که بدلیل وجود فضای خالی در ساختار آن موجبات گردش هوا در تشک را فراهم می‌آورد که این امر به میکروب‌زدایی و جلوگیری از جذب و ماندگی تعرق بدن در تشک کمک می‌کند .

ساختار این پارچه ها در شکل زیر نمایش داده شده است

از جمله تشک هایی که در آن از پارچه 3D استفاده شده است ، تشک کمجا مدل سنترال می‌باشد

    برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه