0

نحوه شستشوی بالش الیافی

نتایج پژوهش‌ها انجمن خواب انگلستان، پس از دو سال پژوهش به این نتیجه دست یافته که یک سوم از بالش هایی که شما هر شب روی آن می خوابید می تواند محلی برای تجمع انبوهی از میکروب ها باشد. این موجودات ریز و ذره بینی، با ۴ میلیمتر درازا ممکن است برای خوردن پوست های […]

    برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه