0

نحوه شستشوی بالش الیافی

نتایج پژوهش‌ها انجمن خواب انگلستان، پس از دو سال پژوهش به این نتیجه دست یافته که یک سوم از بالش هایی که شما هر شب روی آن می خوابید می تواند محلی برای تجمع انبوهی از میکروب ها باشد. این موجودات ریز و ذره بینی، با ۴ میلیمتر درازا ...

REM SLEEP ؟

چرخه‌ی مغز در 5 فاز متمایز در طی خواب عبارت است از : مرحله‌ی 1، 2، 3، 4 و حرکت سریع چشم ( rapid eye movement – REM) ...

مشاهده بیشتر
17 فرو 1400
30

    برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه